Siel Beauty podporuje spolek ALSA z.s., organizaci sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS. Jedná se o jedinou organizaci v České i Slovenské republice. Jejím posláním je pomáhat pacientům poradenstvím, konzultacemi vhodných terapií, vytvořením specializované půjčovny pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy specialistů do domovů nemocných aj. Největším cílem projektu je vytvoření specializovaného centra pro tyto nemocné, jako je to v jiných zemích.

Co je ALS?

ALS neboli amyotrofická laterální skleróza je neurologické onemocnění způsobující postupnou degeneraci buněk, které ovládají pohyblivost svalů. Nemocní přicházejí postupně o veškerý pohyb na těle, nakonec jim zůstávají pouze pohyby očí.To vše se děje při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny. Jedná se o nemoc, na kterou dosud neexistuje kauzální léčba; v posledních letech však ve vědě došlo k několika klíčovým objevům a velmi intenzivní výzkum nadále probíhá. Průběh a rychlost progrese onemocnění se případ od případu liší a je obtížné je předpovědět. U některých postupuje velmi pomalu, u jiných naopak rychleji. Dosavadní rychlost vývoje nových příznaků nám může napovědět, avšak i rychlost progrese se může v průběhu onemocnění změnit. Průměrná délka přežití po stanovení diagnózy je dva roky až pět let. Dle epidemiologických údajů 20 % lidí s ALS žije déle než pět let, 10 % žije více než 10 let a 5 % se dožívá 20 a více let.

Jak pomáhá Siel Beauty?

Založili jsme sbírku přes platformu Znesnáze, která umožňuje napojení na náš e-shop. Pokud chcete ALSA přispět finanční hotovost, stačí se přesměrovat přes tlačítko CHCI PŘISPĚT, zadat částku a odeslat. Jako firma přispíváme jednorázové částky v průběhu roku, vytváříme kampaně na podporu.

Z příspěvků organizace hradí pomůcky, rekondiční pobyty, individuální péči přímo v domovech nemocných, koordinátorky či centrum služeb pro pacienty s ALS. Více informací naleznete na webu www.zsalsa.cz. Děkujeme za podporu.

Dary je možné zasílat pouze přes tlačítko Darovat na kartě naší sbírky. Dárce zde má možnost nechat si vystavit potvrzení o daru a peníze se ke sbírce správně přiřadí. Přispět lze kartou nebo bankovním převodem (tlačítko QR platba – rychlý bankovní převod).

Pomoci můžete i vy!